ถั่งเช่า สูตรใหม่ Rental new recipes 坦克出租公式

ถั่งเช่าสีทอง 100% (Good Nite) Iyara Cordyceps (Good Nite) Iyara Cordyceps (Good Nite)

฿1,990.00 $1,990.00 ¥1,990.00

Availability :

ผงถั่งเช่าสีทอง 100% (Original)

ซองละ 1,500 มก.

กล่องละ 30 ซอง

 

ใช้ผงถั่งเช่าชงกับนํ้าร้อน 100-150 cc. ดื่มช่วงเช้า

*ชาถั่งเช่าที่ชงเสร็จแล้วอาจมีตะกอนนเกิดขึ้นซึ่ง เป็นตัวของถั่งเช่าสามารถดื่มได้และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย* 

ถั่งเช่าดีอย่างไรติดตามได้ที่ >>>

http://www.iyarabiotech.com/knowledge_page.php?id=fa35e192121eabf3dabf9f5ea6abdbcbc107ac3b

ผงถั่งเช่าสีทอง 100% (Original)

ซองละ 1,500 มก.

กล่องละ 30 ซอง

 

ใช้ผงถั่งเช่าชงกับนํ้าร้อน 100-150 cc. ดื่มช่วงเช้า

*ชาถั่งเช่าที่ชงเสร็จแล้วอาจมีตะกอนนเกิดขึ้นซึ่ง เป็นตัวของถั่งเช่าสามารถดื่มได้และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย* 

ถั่งเช่าที่อย่างไรติดตามได้ที่ >>>

http://www.iyarabiotech.com/knowledge_page.php?id=fa35e192121eabf3dabf9f5ea6abdbcbc107ac3b

ผงถั่งเช่าสีทอง 100% (Original)

ซองละ 1,500 มก.

กล่องละ 30 ซอง

 

ใช้ผงถั่งเช่าชงกับนํ้าร้อน 100-150 cc. ดื่มช่วงเช้า

*ชาถั่งเช่าที่ชงเสร็จแล้วอาจมีตะกอนนเกิดขึ้นซึ่ง เป็นตัวของถั่งเช่าสามารถดื่มได้และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย* 

ถั่งเช่าที่อย่างไรติดตามได้ที่ >>>

http://www.iyarabiotech.com/knowledge_page.php?id=fa35e192121eabf3dabf9f5ea6abdbcbc107ac3b