ทำไมต้องสูตร ''ผู้ชาย ทำไมต้องสูตร ''ผู้ชาย ทำไมต้องสูตร ''ผู้ชาย

ทำไมต้องสูตร "ผู้ชาย"

ในแต่ละคนมักมีปัญหาด้านสุขภาพที่แตกต่างกันไป ความต้องการสารอาหารจึงมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเช่นกัน

ถั่งเช่า ไอยรา จึงปรับสูตรส่วนผสมให้เหมาะกับผู้ชายโดยเฉพาะ เพื่อร่างกายที่แข็งแรงกว่า สมรรถภาพที่ดีกว่า และ วัยหนุ่มที่ได้คืนมาจากภายใน

ส่วนประกอบไหนที่ผู้ชายต้องการ เราคัดสรรมาตอบให้ทุกโจทย์แล้ว กับไอยรา คอร์ดิเซฟส์ เอ็ม ( Iyara Cordyceps M)

 

 

ทำไมต้องสูตร "ผู้ชาย"

ในแต่ละคนมักมีปัญหาด้านสุขภาพที่แตกต่างกันไป ความต้องการสารอาหารจึงมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

ทำไมต้องสูตร "ผู้ชาย"

ในแต่ละคนมักมีปัญหาด้านสุขภาพที่แตกต่างกันไป ความต้องการสารอาหารจึงมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเช่นกัน