กินอย่างไร...ให้ห่างไกลโรค กินอย่างไร...ให้ห่างไกลโรค กินอย่างไร...ให้ห่างไกลโรค

กินอย่างไร...ให้ห่างไกลโรค

          หนึ่งในความสุขของครอบครัว คือ ตัวเราและคนที่เรารักมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข ดังสำนวนที่ว่าการไม่มีโรคถือเป็นลาภอันประเสริฐ โดยเฉพาะ ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานทำงานมาใช้สมองนั่งโต๊ะทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดี ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคยอดฮิตใน หมู่ผู้สูงอายุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น

          โรคเหล่านี้สามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรวจสุขภาพเป็นประจำ  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น โดยเฉพาะการรับประทานอาหารโดยซึ่งทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ ยังทำข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงหลักการ เลือกรับประทานที่ดี โดยออก

          ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 9 ข้อ หรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อเผยแพร่ให้ใช้ยึดเป็นแนวทางในการกิน

          โดยโภชนบัญญัติ 9 ประการ ประกอบด้วย

                1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากกลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว เพื่อให้สารอาหารที่ ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนหรือผอมเกินไป

                2. กินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารแป้งในบางมื้อ เลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาวและได้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า

                3. กินผักให้มาก และกินผลไม้ประจำ กินผักและผลไม้ทุกมื้อ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและต้านโรคมะเร็งได้

                4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพดี และย่อยง่าย เป็นอาหารที่หาง่าย ถั่วเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้

                5. ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย นมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กควรดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1-2 แก้ว

                6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร กินอาหารประเภททอด ผัด หรือแกงกะทิ แต่พอควร เลือกกินอาหาร ประเภท ต้ม นึ่ง ย่าง (ที่ไม่ไหม้เกรียม) แกงไม่ใส่กระทะเป็นประจำ

                7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด กินเค็มจัดเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

                8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ไม่สุกและปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี เช่น สารบอแร็กซ์ สารเร่งสี สารกันเชื้อรา สารฟอกขาว สารฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน ทำให้เกิดโรคได้

                9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะทำให้มีความเสียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็งในหลอดอาหาร และโรคร้ายอีกมาก

 

          นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมี ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยและตอบสนอง คนในยุคปัจจุบันที่เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเราอยากดูแลสุขภาพและคนที่คุณรักเราควรเลือก สิ่งดีๆ ทีมีประโยชน์ เพื่อดูแลคนในครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆ

ข้อมูลและภาพจาก : ไอยราไบโอเทค

กินอย่างไร...ให้ห่างไกลโรค

          หนึ่งในความสุขของครอบครัว คือ ตัวเราและคนที่เรารักมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข ดังสำนวนที่ว่าการไม่มีโรคถือเป็นลาภอันประเสริฐ โดยเฉพาะ ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานทำงานมาใช้สมองนั่งโต๊ะทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดี ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคยอดฮิตใน หมู่ผู้สูงอายุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น

          โรคเหล่านี้สามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรวจสุขภาพเป็นประจำ  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น โดยเฉพาะการรับประทานอาหารโดยซึ่งทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ ยังทำข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงหลักการ เลือกรับประทานที่ดี โดยออก

          ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 9 ข้อ หรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อเผยแพร่ให้ใช้ยึดเป็นแนวทางในการกิน

          โดยโภชนบัญญัติ 9 ประการ ประกอบด้วย

                1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากกลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว เพื่อให้สารอาหารที่ ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนหรือผอมเกินไป

                2. กินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารแป้งในบางมื้อ เลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาวและได้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า

                3. กินผักให้มาก และกินผลไม้ประจำ กินผักและผลไม้ทุกมื้อ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและต้านโรคมะเร็งได้

                4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพดี และย่อยง่าย เป็นอาหารที่หาง่าย ถั่วเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้

                5. ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย นมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กควรดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1-2 แก้ว

                6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร กินอาหารประเภททอด ผัด หรือแกงกะทิ แต่พอควร เลือกกินอาหาร ประเภท ต้ม นึ่ง ย่าง (ที่ไม่ไหม้เกรียม) แกงไม่ใส่กระทะเป็นประจำ

                7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด กินเค็มจัดเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

                8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ไม่สุกและปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี เช่น สารบอแร็กซ์ สารเร่งสี สารกันเชื้อรา สารฟอกขาว สารฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน ทำให้เกิดโรคได้

                9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะทำให้มีความเสียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็งในหลอดอาหาร และโรคร้ายอีกมาก

 

          นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมี ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยและตอบสนอง คนในยุคปัจจุบันที่เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเราอยากดูแลสุขภาพและคนที่คุณรักเราควรเลือก สิ่งดีๆ ทีมีประโยชน์ เพื่อดูแลคนในครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆ

ข้อมูลและภาพจาก : ไอยราไบโอเทค

กินอย่างไร...ให้ห่างไกลโรค

          หนึ่งในความสุขของครอบครัว คือ ตัวเราและคนที่เรารักมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข ดังสำนวนที่ว่าการไม่มีโรคถือเป็นลาภอันประเสริฐ โดยเฉพาะ ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานทำงานมาใช้สมองนั่งโต๊ะทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดี ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคยอดฮิตใน หมู่ผู้สูงอายุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น

          โรคเหล่านี้สามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรวจสุขภาพเป็นประจำ  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น โดยเฉพาะการรับประทานอาหารโดยซึ่งทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ ยังทำข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงหลักการ เลือกรับประทานที่ดี โดยออก

          ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 9 ข้อ หรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อเผยแพร่ให้ใช้ยึดเป็นแนวทางในการกิน

          โดยโภชนบัญญัติ 9 ประการ ประกอบด้วย

                1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากกลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว เพื่อให้สารอาหารที่ ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนหรือผอมเกินไป

                2. กินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารแป้งในบางมื้อ เลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาวและได้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า

                3. กินผักให้มาก และกินผลไม้ประจำ กินผักและผลไม้ทุกมื้อ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและต้านโรคมะเร็งได้

                4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพดี และย่อยง่าย เป็นอาหารที่หาง่าย ถั่วเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้

                5. ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย นมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กควรดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1-2 แก้ว

                6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร กินอาหารประเภททอด ผัด หรือแกงกะทิ แต่พอควร เลือกกินอาหาร ประเภท ต้ม นึ่ง ย่าง (ที่ไม่ไหม้เกรียม) แกงไม่ใส่กระทะเป็นประจำ

                7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด กินเค็มจัดเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

                8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ไม่สุกและปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี เช่น สารบอแร็กซ์ สารเร่งสี สารกันเชื้อรา สารฟอกขาว สารฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน ทำให้เกิดโรคได้

                9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะทำให้มีความเสียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็งในหลอดอาหาร และโรคร้ายอีกมาก

 

          นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมี ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยและตอบสนอง คนในยุคปัจจุบันที่เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเราอยากดูแลสุขภาพและคนที่คุณรักเราควรเลือก สิ่งดีๆ ทีมีประโยชน์ เพื่อดูแลคนในครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆ

ข้อมูลและภาพจาก : ไอยราไบโอเทค