โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 2 “โรคฉี่หนู” โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 2 “โรคฉี่หนู” โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 2 “โรคฉี่หนู”

โรคร้ายที่มากับ ฤดูฝน ตอนที่ 2 “โรคฉี่หนู

ฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคระบายได้ง่ายเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรค โรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ที่มีน้ำขัง สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคจะเป็นสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรคแต่เชื้อโรคจะอยู่ที่ไต และออกสู่ภายนอกพร้อมกับการขับถ่ายของหนู จึงเป็นที่มาของคำว่า โรคฉี่หนู

 

เชื้อโรคนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ 2 ทาง

1. ทางตรง คือโดนสัตว์กัดโดยตรงจนเกิดบาดแผล เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางแผลนั้น

2. ทางอ้อม เช่น..

- มือที่จับโดนเชื้อโรค แล้วเอามาจับปาก ตา หู จมูก เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายได้

- กินน้ำ หรือกินอาหาร ที่มีเชื้ออยู่

- เดินลุยน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางแผล

ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากแหล่งที่มาของโรค หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง ดังนั้นเราควรศึกษาวิธีป้องเพื่อที่จะรับมือกับโรคที่จะมากับฤดูฝน

 

อาการของโรค

1. ตาแดงบวมในช่วง 3 วันแรก อาการอาจเป็นได้ถึง 7 วัน และอาจจะมีเลือดออกที่ตาขาว

2. เจ็บกล้าเนื้ออย่างรุนแรง จะเจ็บมากที่น่อง

3. มีเลือดออกตามร่างกาย เช่น เยื่อบุตา บริเวณผิวหนัง ผื่นต่างๆ มีเสมหะเป็นเลือด

4. มีผื่นขึ้น ผื่นแดงเป็นเม็ด ผื่นลมพืษ ผื่นแดงเป็นปื่น

5. ตัวเหลืองจะเป็นหลังจากเป็นโรค 4 วัน

 

 

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรค

1. กำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะของโรคฉี่หนูให้หมดจากแหล่งที่อยู่อาศัย

2. เลี่ยงจากสัตว์ที่เป็นโรค หรือ เป็นพาหะของโรค

3. สวมอุปกรณ์ป้องกันหากต้องสัมผัสจุดเสี่ยงต่อเชื้อโรค เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ถุงเท้า หน้ากากอนามัย เป็นต้น

4. เลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขัง

5. เลี่ยงการสัมผัสปัสสาวะ วัว ควาย หนู หมู เป็นต้น

6. หากสัมผัสน้ำท่วมขังหรือจุดเสี่ยงที่จะเกิดโรค ควรรีบอาบน้ำ หรือ ทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรค

 

เท่านี้โอกาสที่จะเป็น โรคฉี่หนู ก็น้อยลด เพียงแค่รักษาความสะอาดและเลี่ยงแหล่งสะสมของเชื้อโรค โรคฉี่หนูจะระบาดหนักในฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี ดังนั้นการป้องกันโรคทุกชนิดต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

ข้อมูลจาก : ไอยราไบโอเทค

ภาพจาก : ไอยราไบโอเทค

โรคร้ายที่มากับ ฤดูฝน ตอนที่ “โรคฉี่หนู

ฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคระบายได้ง่ายเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรค โรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ที่มีน้ำขัง สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคจะเป็นสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรคแต่เชื้อโรคจะอยู่ที่ไต และออกสู่ภายนอกพร้อมกับการขับถ่ายของหนู จึงเป็นที่มาของคำว่า โรคฉี่หนู

 

เชื้อโรคนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ ทาง

1. ทางตรง คือโดนสัตว์กัดโดยตรงจนเกิดบาดแผล เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางแผลนั้น

2. ทางอ้อม เช่น..

- มือที่จับโดนเชื้อโรค แล้วเอามาจับปาก ตา หู จมูก เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายได้

- กินน้ำ หรือกินอาหาร ที่มีเชื้ออยู่

- เดินลุยน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางแผล

ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากแหล่งที่มาของโรค หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง ดังนั้นเราควรศึกษาวิธีป้องเพื่อที่จะรับมือกับโรคที่จะมากับฤดูฝน

 

อาการของโรค

1. ตาแดงบวมในช่วง 3 วันแรก อาการอาจเป็นได้ถึง 7 วัน และอาจจะมีเลือดออกที่ตาขาว

2. เจ็บกล้าเนื้ออย่างรุนแรง จะเจ็บมากที่น่อง

3. มีเลือดออกตามร่างกาย เช่น เยื่อบุตา บริเวณผิวหนัง ผื่นต่างๆ มีเสมหะเป็นเลือด

4. มีผื่นขึ้น ผื่นแดงเป็นเม็ด ผื่นลมพืษ ผื่นแดงเป็นปื่น

5. ตัวเหลืองจะเป็นหลังจากเป็นโรค 4 วัน

 

 

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรค

1. กำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะของโรคฉี่หนูให้หมดจากแหล่งที่อยู่อาศัย

2. เลี่ยงจากสัตว์ที่เป็นโรค หรือ เป็นพาหะของโรค

3. สวมอุปกรณ์ป้องกันหากต้องสัมผัสจุดเสี่ยงต่อเชื้อโรค เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ถุงเท้า หน้ากากอนามัย เป็นต้น

4. เลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขัง

5. เลี่ยงการสัมผัสปัสสาวะ วัว ควาย หนู หมู เป็นต้น

6. หากสัมผัสน้ำท่วมขังหรือจุดเสี่ยงที่จะเกิดโรค ควรรีบอาบน้ำ หรือ ทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรค

 

เท่านี้โอกาสที่จะเป็น โรคฉี่หนู ก็น้อยลด เพียงแค่รักษาความสะอาดและเลี่ยงแหล่งสะสมของเชื้อโรค โรคฉี่หนูจะระบาดหนักในฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี ดังนั้นการป้องกันโรคทุกชนิดต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

ข้อมูลจาก : ไอยราไบโอเทค

ภาพจาก : ไอยราไบโอเทค

โรคร้ายที่มากับ ฤดูฝน ตอนที่ “โรคฉี่หนู

ฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคระบายได้ง่ายเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรค โรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ที่มีน้ำขัง สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคจะเป็นสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรคแต่เชื้อโรคจะอยู่ที่ไต และออกสู่ภายนอกพร้อมกับการขับถ่ายของหนู จึงเป็นที่มาของคำว่า โรคฉี่หนู

 

เชื้อโรคนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ ทาง

1. ทางตรง คือโดนสัตว์กัดโดยตรงจนเกิดบาดแผล เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางแผลนั้น

2. ทางอ้อม เช่น..

- มือที่จับโดนเชื้อโรค แล้วเอามาจับปาก ตา หู จมูก เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายได้

- กินน้ำ หรือกินอาหาร ที่มีเชื้ออยู่

- เดินลุยน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางแผล

ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากแหล่งที่มาของโรค หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง ดังนั้นเราควรศึกษาวิธีป้องเพื่อที่จะรับมือกับโรคที่จะมากับฤดูฝน

 

อาการของโรค

1. ตาแดงบวมในช่วง 3 วันแรก อาการอาจเป็นได้ถึง 7 วัน และอาจจะมีเลือดออกที่ตาขาว

2. เจ็บกล้าเนื้ออย่างรุนแรง จะเจ็บมากที่น่อง

3. มีเลือดออกตามร่างกาย เช่น เยื่อบุตา บริเวณผิวหนัง ผื่นต่างๆ มีเสมหะเป็นเลือด

4. มีผื่นขึ้น ผื่นแดงเป็นเม็ด ผื่นลมพืษ ผื่นแดงเป็นปื่น

5. ตัวเหลืองจะเป็นหลังจากเป็นโรค 4 วัน

 

 

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรค

1. กำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะของโรคฉี่หนูให้หมดจากแหล่งที่อยู่อาศัย

2. เลี่ยงจากสัตว์ที่เป็นโรค หรือ เป็นพาหะของโรค

3. สวมอุปกรณ์ป้องกันหากต้องสัมผัสจุดเสี่ยงต่อเชื้อโรค เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ถุงเท้า หน้ากากอนามัย เป็นต้น

4. เลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขัง

5. เลี่ยงการสัมผัสปัสสาวะ วัว ควาย หนู หมู เป็นต้น

6. หากสัมผัสน้ำท่วมขังหรือจุดเสี่ยงที่จะเกิดโรค ควรรีบอาบน้ำ หรือ ทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรค

 

เท่านี้โอกาสที่จะเป็น โรคฉี่หนู ก็น้อยลด เพียงแค่รักษาความสะอาดและเลี่ยงแหล่งสะสมของเชื้อโรค โรคฉี่หนูจะระบาดหนักในฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี ดังนั้นการป้องกันโรคทุกชนิดต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

ข้อมูลจาก : ไอยราไบโอเทค

ภาพจาก : ไอยราไบโอเทค