โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 1 “ไข้หวัดใหญ่” โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 1 “ไข้หวัดใหญ่” โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 1 “ไข้หวัดใหญ่”

โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 1 “ไข้หวัดใหญ่”

ฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคระบายได้ง่ายเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรค ไม่ว่าจะเกิดจากฝนทางตรงหรือทางอ้อมก็เกิดโรคที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากแหล่งที่มาของโรค หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง ดังนั้นเราควรศึกษาวิธีป้องเพื่อที่จะรับมือกับโรคที่จะมากับฤดูฝน

โรคไข้หวัดใหญ่

จะมีอาการ มีไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก อาการจะหนักกว่าไข้หวัด โดยจะมีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก จะมีอาการดังกล่าวประมาณ 1-7 วัน และในผู้ป่วยที่เป็นหนักป่วย 1-4 สัปดาห์

การดูแลรักษา

1.  ไม่ควรอาบน้ำเย็น ให้เอาผ้าชุบน้ำบิดหมาดมาเช็ดตัว นอนพักเยอะๆ ดื่มน้ำมากๆ

2. รักษาตามอาการ คือ กินยาแก้ปวดลดไข้ ทุกๆ 6 ชั่วโมง เช็ดตัวเมื่อไข้ขึ้น (ในเด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงการใช้แอสไพริน)

3. หากมีไข้เกิน 4 วัน หายใจติดขัด หอบ หรือสงสัยว่าปอดอักเสบ หากพบในคนสูงอายุหรือเด็กเล็ก ให้รีบส่งโรงพยาบาลด่วน

การป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีผู้คนเยอะในช่วงที่มีข่าวโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่บันเทิงต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนพลุกพร่าน หากเลี่ยงไม่ได้ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาด พยายามอย่าขยี้ตาหรือหยิบจับของใส่ปากหรือแคะจมูก

2. หากพบว่ามีบุคคลใกล้ตัวป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วยเช่น โทรศัพท์ ผ้าเช็ดตัวช้อน กินข้าว เป็นต้น หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

3. การฉีดวัคซีน ปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว สามารถติดต่อขอฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
แต่ปกติโดยทั่วไปแล้วหมอจะไม่ฉีดให้กับคนทั่วในสภาวะปกติ แต่หากจะฉีดให้กับคนที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือในพื้นที่ที่กำลังมีโรคระบาย ในการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 1 ปี

 

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอันดับแรกควรเลี่ยงการโดนฝน ละอองฝน เพื่อลดโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้หวัด พยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ กินวิตามินซีเสริมเพื่อลดโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้หวัดทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

 

 

ข้อมูลจาก : ไอยราไบโอเทค

ภาพจาก : ไอยราไบโอเทค

โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 1 “ไข้หวัดใหญ่”

ฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคระบายได้ง่ายเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรค ไม่ว่าจะเกิดจากฝนทางตรงหรือทางอ้อมก็เกิดโรคที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากแหล่งที่มาของโรค หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง ดังนั้นเราควรศึกษาวิธีป้องเพื่อที่จะรับมือกับโรคที่จะมากับฤดูฝน

โรคไข้หวัดใหญ่

จะมีอาการ มีไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก อาการจะหนักกว่าไข้หวัด โดยจะมีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก จะมีอาการดังกล่าวประมาณ 1-7 วัน และในผู้ป่วยที่เป็นหนักป่วย 1-4 สัปดาห์

การดูแลรักษา

1.  ไม่ควรอาบน้ำเย็น ให้เอาผ้าชุบน้ำบิดหมาดมาเช็ดตัว นอนพักเยอะๆ ดื่มน้ำมากๆ

2. รักษาตามอาการ คือ กินยาแก้ปวดลดไข้ ทุกๆ 6 ชั่วโมง เช็ดตัวเมื่อไข้ขึ้น (ในเด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงการใช้แอสไพริน)

3. หากมีไข้เกิน 4 วัน หายใจติดขัด หอบ หรือสงสัยว่าปอดอักเสบ หากพบในคนสูงอายุหรือเด็กเล็ก ให้รีบส่งโรงพยาบาลด่วน

การป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีผู้คนเยอะในช่วงที่มีข่าวโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่บันเทิงต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนพลุกพร่าน หากเลี่ยงไม่ได้ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาด พยายามอย่าขยี้ตาหรือหยิบจับของใส่ปากหรือแคะจมูก

2. หากพบว่ามีบุคคลใกล้ตัวป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วยเช่น โทรศัพท์ ผ้าเช็ดตัวช้อน กินข้าว เป็นต้น หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

3. การฉีดวัคซีน ปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว สามารถติดต่อขอฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
แต่ปกติโดยทั่วไปแล้วหมอจะไม่ฉีดให้กับคนทั่วในสภาวะปกติ แต่หากจะฉีดให้กับคนที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือในพื้นที่ที่กำลังมีโรคระบาย ในการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 1 ปี

 

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอันดับแรกควรเลี่ยงการโดนฝน ละอองฝน เพื่อลดโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้หวัด พยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ กินวิตามินซีเสริมเพื่อลดโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้หวัดทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

 

 

ข้อมูลจาก : ไอยราไบโอเทค

ภาพจาก : ไอยราไบโอเทค

โรคร้ายที่มากับ “ฤดูฝน” ตอนที่ 1 “ไข้หวัดใหญ่”

ฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคระบายได้ง่ายเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรค ไม่ว่าจะเกิดจากฝนทางตรงหรือทางอ้อมก็เกิดโรคที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากแหล่งที่มาของโรค หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง ดังนั้นเราควรศึกษาวิธีป้องเพื่อที่จะรับมือกับโรคที่จะมากับฤดูฝน

โรคไข้หวัดใหญ่

จะมีอาการ มีไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก อาการจะหนักกว่าไข้หวัด โดยจะมีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก จะมีอาการดังกล่าวประมาณ 1-7 วัน และในผู้ป่วยที่เป็นหนักป่วย 1-4 สัปดาห์

การดูแลรักษา

1.  ไม่ควรอาบน้ำเย็น ให้เอาผ้าชุบน้ำบิดหมาดมาเช็ดตัว นอนพักเยอะๆ ดื่มน้ำมากๆ

2. รักษาตามอาการ คือ กินยาแก้ปวดลดไข้ ทุกๆ 6 ชั่วโมง เช็ดตัวเมื่อไข้ขึ้น (ในเด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงการใช้แอสไพริน)

3. หากมีไข้เกิน 4 วัน หายใจติดขัด หอบ หรือสงสัยว่าปอดอักเสบ หากพบในคนสูงอายุหรือเด็กเล็ก ให้รีบส่งโรงพยาบาลด่วน

การป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีผู้คนเยอะในช่วงที่มีข่าวโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่บันเทิงต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนพลุกพร่าน หากเลี่ยงไม่ได้ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาด พยายามอย่าขยี้ตาหรือหยิบจับของใส่ปากหรือแคะจมูก

2. หากพบว่ามีบุคคลใกล้ตัวป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วยเช่น โทรศัพท์ ผ้าเช็ดตัวช้อน กินข้าว เป็นต้น หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

3. การฉีดวัคซีน ปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว สามารถติดต่อขอฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
แต่ปกติโดยทั่วไปแล้วหมอจะไม่ฉีดให้กับคนทั่วในสภาวะปกติ แต่หากจะฉีดให้กับคนที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือในพื้นที่ที่กำลังมีโรคระบาย ในการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 1 ปี

 

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอันดับแรกควรเลี่ยงการโดนฝน ละอองฝน เพื่อลดโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้หวัด พยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ กินวิตามินซีเสริมเพื่อลดโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้หวัดทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

 

 

ข้อมูลจาก : ไอยราไบโอเทค

ภาพจาก : ไอยราไบโอเทค